T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Stajyer İşlemleri


Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler

1.HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları, Akciğer grafisi raporu, EKG raporu (Tetkiklerin staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması şartı ile)

2.Anti Hbs tetkiki negatif olanların Hepatit B aşısı yaptırmış olmalı. (Hepatit B aşısı olanların aşı kartlarını getirmeleri gerekmektedir.)

3.Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı,

4.KBB uzmanı gerekli gördüğü takdirde odyometri test sonucu.

5.‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışabilir’ibaresi ile Sağlık Kurulu Raporu (1 yılı doldurmamış olacak ve KBB, Göz, Psikiyatri Muayenesi mutlaka olmalı )

6.İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldığına dair belge/sertifika (1 Yılı doldurmamış olacak.)

7.SGK Durum Belgesi (Güncel tarihli okuldan alınacak.)

8.Öğrenci Belgesi

9.Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)

10.Mesleki Eğitim Sözleşmesi (Ek-2 Form; İmza, kaşe ve mühürlü olacak.)

11. Ziraat Bankası Küçükköy Şubesinden açılan hesabın hesap cüzdan fotokopisi.

Staja Kabul Edilenlerden Bölüm Bazlı İstenen Ek Tetkik ve Benzeri Belgeler

Radyolojide staja başlayacaklardan; Hemogram sonucuna göre uzman hekim gerekli gördüğü takdirde atipik hücre açısından Periferik Yayma (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Hematoloji Uzmanı tarafından yapılır), ve Dermatolojik Muayene sonuçları

Patoloji Laboratuvarında staja başlayacaklardan; Hemogram sonucuna göre uzman hekim gerekli gördüğü takdirde atipik hücre açısından Periferik Yayma (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı veya Hematoloji Uzmanı tarafından yapılır)

Diyetisyenlik bölümü öğrencilerinden; Hijyen Eğitimi Belgesi

Yeni doğan ve çocuk bölümü öğrencilerinden; Hepatit A ve Su Çiçeği (Anti HAV IgG, VZV IgG) markerları bakılması, Yoğun bakım ve İmmün Süpresif Hastaların bulunduğu bölüm (Hemotoloji ve organ nakli) öğrencilerinden; Su Çiçeği (Anti VZV IgG) markerları,

Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; Hepatit A (Anti HAV IgG) markerları