T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gaziosmanpaşa (Ek Bina) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Poliklinikleri


POLİKLİNİK ÇALIŞMA SAATLERİ

08:30 - 12:00
13:00 - 16:20

POLİKLİNİKLERİMİZ
❖ Aile Hekimliği
❖ Anestezi Polikliniği
❖ Çocuk Cerrahi Polikliniği
❖ Çocuk Endokrinoloji Polikliniği
❖ Çocuk Gastroenteroloji Polikliniği
❖ Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Polikliniği
❖ Çocuk Nöroloji Polikliniği
❖ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği
❖ Dahiliye Polikliniği
❖ Dermatoloji (Cildiye) Polikliniği
❖ Diş Hastalıkları Polikliniği
❖ Diyabet Polikliniği
❖ Evde Bakım
❖ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği
❖ Gastroenteroloji Polikliniği
❖ Genel Cerrahi Polikliniği
❖ Göğüs Hastalıkları Polikliniği
❖ Göz Hastalıkları Polikliniği
❖ Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği
❖ Kalp Damar Cerrahisi Polikliniği
❖ Kardiyoloji Polikliniği
❖ Kulak Burun Boğaz Polikliniği
❖ Meme Polikliniği
❖ Nefroloji Polikliniği
❖ Nöroloji Polikliniği
❖ Nöroşirurji (Beyin Cerrahisi) Polikliniği
❖ Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği
❖ Plastik Cerrahi Polikliniği
❖ Psikiyatri Polikliniği
❖ Psikolog Polikliniği
❖ Sigara Bıraktırma Polikliniği
❖ Üroloji Polikliniği