T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

● Etik Kurul


Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Etik Kurul
ETİK KURUL

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 05.12.2012 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik araştırmaları ve biyobenzer ürünler için kıyaslanabilirlik çalışmaları hariç tüm klinik araştırmaları etik yönden değerlendirir.

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilk toplantısını 25.12.2012 tarihinde gerçekleştirerek göreve başlamıştır.
Etik Kurul başvuruları ( Dosya Teslimatı ) toplantı tarihinden en az beş ( 5 ) iş gün öncesine kadar yapılmalıdır.

(Etik Kurul Sekterliğinden bilgi alınabilir. Dahili Tel: 3366)


taksimetikkurul@gmail.com

» Etik Kurulu Üyeleri

Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi
Unvanı
Adı Soyadı
Uzmanlık Alanı
Çalıştığı Kurum
Kurul
Görev
Üyenin
Çalıştığı İl
1
Doç.Dr.
Elife KIMILOĞLU
Patoloji
Gaziosmanpaşa EAH
Başkanİstanbul
2
Doç.Dr
Okcan BASAT
Aile Hekimliği
Gaziosmanpaşa EAH 
Üye
İstanbul
3
Doç.Dr. Seda GEYLANİ GÜLEÇÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıGaziosmanpaşa EAH Üyeİstanbul
4
Uzm.Dr.
Nilhan NURLUAYAN
Tıbbi Biyokimya
Gaziosmanpaşa EAH 
Üye
İstanbul
5
Doç.Dr.Mustafa Bahadır Can BALCI ÜrolojiTaksim EAHÜyeİstanbul
6
Op. Dr.
Ömer DEVELİOĞLU
Kulak Burun ve Boğaz
Gaziosmanpaşa EAH 
Üye
İstanbul
7
Prof.Dr.
Ahmet Hikmet ÜÇIŞIK
Biyomedikal
Boğaziçi Üniversitesi
Üye
İstanbul
8
Uzm.Dr
Onur Özlem ÖZTÜRK
Halk Sağlığı
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü
Üye
İstanbul
9
Uzm.Dr.
Tülin Esra ÇIRPICI
Anestezi ve Reanimasyon
Gaziosmanpaşa EAH
Üye
İstanbul
10
Av.
İlker BURGAÇ
Hukuk
Hukuk Bürosu
Üye
İstanbul
11
Uzm.Dr.
Aydan ERGÜN ÖZKAYNAKÇI
Farmakolog
İşyeri Hekimi (Otel)
Üye
İstanbul
12
-
Mustafa Lütfi COŞKUN
Sağlık meslek mensubu olmayan üye
-
Üye
İstanbul
 13-Selen GÜLTEKİNSürekli İşçi / Veri Giriş Kontrol işletmeni Gaziosmanpaşa EAH Sekreter İstanbul


» Etik Kurul Toplantı Tarihleri 2017 - 
İndir

» Gaziosmanpaşa E.A.H. Etik Kurul Gerekli Belgeler ve Başvuru Formları

Üst Yazılar(İlk başvuru formu, sorumlu araştırmacı formu, yardımcı araştırmacı formu) diğer belge ve formlardan ulaşabilirsiniz.

1 Klinik Araştırma İlk Başvuru Formu - İndir

1.A Sorumlu Araştırmacı Formu - İndir

1.B Yardımcı Arastırmacı Formu - İndir

2. İlgili Araştırma Formu (Akademik amaçlı ve-veya uzmanlık tezi, klinik ilaç araştırması, gözlemsel ilaç araştırması gb) - Siteye Git

3. Araştırma Protokolü - İndir

4. Hasta takip formu(araştırmacı tarafından eklenecektir)

Araştırmacı tarafından çalışmada takip edilecek veriler bu bölümde ifade edilecektir.

5. Özgeçmiş formu - Siteye Git

6. Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu - Siteye Git

7. Mali taahhütname - İndir

8. Araştırma Bütçe Formu - Siteye Git

9. Araştırmacıların bilgilendirildiğine dair form - İndir

10. Helsinki Bildirgesi(her sayfada araştırmacıların imzası ve tarih) - İndir

11. İyi klinik uygulamalar okunduğuna dair belge - İndir

12. Literatür - İndir

» Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik (Yeni) - İndir

» Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik (Yeni Eklemelerle) - İndir

» İyi Klinik Uygulamaları Klavuzu - İndir

» Helsinki Bildirgesi - İndir

1. Gaziosmanpaşa E.A.H. Klinik Araştırmalar Etik Kurul Gerekli Belgeler ve Başvuru Formları' nın tümünü alttaki butona tıklayarak indirebilirsiniz.

Tüm dosyaları - indir

2. Çalışma Retrospektif olarak planlandı ise formları alttaki butona tıklayarak indirebilirsiniz.

Tüm dosyaları - indir